POPTÁVKA

Ceník zde nenajdete, ale můžete nás kontaktovat a my uděláme nabídku přímo pro Vás.

Zadejte Vaše přání

Ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené objednávky, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění objednávky / objednané služby a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

 

Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je služba objednána, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro splnění objednaných služeb. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kontakt:
tel: (+420) 
702 161 337

email: info@planetparket.cz

Obchodní značku Planet Parket vyrábí společnost

Princ parket s.r.o., Draha 427, Telnice u Brna, 664 59, Česká Republika, EU
IČ: 26906198,  DIČ: CZ26906198, C 44561 vedená u Krajského soudu v Brně

© 2019 Planet Parket. Všechna práva vyhrazena.
Powered by Unikátní dřevěné podlahy Princ Parket.


"We Love Wood"

  • White Facebook Icon
PLANET-PARKET_Logo_0816.png