Kontakt:
tel: (+420) 
702 161 337

email: info@planetparket.cz

Obchodní značku Planet Parket vyrábí společnost

Princ parket s.r.o., Draha 427, Telnice u Brna, 664 59, Česká Republika, EU
IČ: 26906198,  DIČ: CZ26906198, C 44561 vedená u Krajského soudu v Brně

© 2019 Planet Parket. Všechna práva vyhrazena.
Powered by Unikátní dřevěné podlahy Princ Parket.


"We Love Wood"

POPTÁVKA

Ceník dřevěných podlah zde nenajdete.
Rádi vám ale vypracujeme nejlepší možnou nabídku přímo pro vás.
Vyplňte, prosím jednoduchý formulář, na základě kterého Vám
do 24 hodin zašleme nabídku na vaši novou dřevěnou podlahu.

Zadejte Vaše přání

arrow&v

Ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené objednávky, včetně rezervace služeb (aktivit) nebo jejích změn. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění objednávky / objednané služby a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

 

Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je služba objednána, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro splnění objednaných služeb. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

  • White Facebook Icon
PLANET-PARKET_Logo_0816.png